RIDER POLSKI WINTYDŻ

BACKLINE (8 MUZYKÓW)

UKŁAD SCENY (8 MUZYKÓW)